Home Przemysł Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego
Przemysł

Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego

obrus z metra Konstrukcja hal produkcyjnych stalowych w Katowicach. przyssawki do szyb profesjonalne ssawki do szyb specjalistyczne przyssawki

Bardzo istotną część Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego stanowi Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego. To teren o niezwykle dużym znaczeniu gospodarczym, jednak trudny w eksploatacji z uwagi na głębokie zaleganie węgla.

Swoim zasięgiem Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego obejmuje przede wszystkim kopalnię węgla brunatnego Bełchatów i elektrownię Bełchatów. Reszta, to obiekty towarzyszące.

  Złoża Bełchatowskiego Zagłębia Węglowego zostały podzielone na trzy części. Są to Bełchatów, Szczerców i Kamieńsk.

W Bełchatowie powstał jeden z największych w całej Europie wykopów, który poszczycić może się następującymi wymiarami: długość trzech i pół kilometra, szerokość dwóch i pół kilometra oraz głębokości dwustu metrów.   Złoża odkryto tu na początku lat 60-tych ubiegłego wieku.

Szacuje się, iż zasoby wynoszą tu około 1,8 mld ton, zaś maksymalną miąższość pokładów określa się na 59,9 m. Z uwagi na szeroką eksploatację tego terenu, w Zagłębiu nastąpiły duże zmiany w środowisku geograficznym, jak i doprowadzono do dużej degradacji środowiska.

Dziś jest to olbrzymie wyzwanie nie tylko dla ekologów.

Author

Damian