2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Domy dziecka

Dom dziecka to miejsce, do którego trafiają dzieci, które są sierotami i nikt z bliskiej rodziny nie podjął się wychowania, zostały zabrane rodzicom ze względu na ich uzależnienia lub po prostu ze względu na złą sytuację finansowo ekonomiczną. Dom dziecka to pozornie smutne miejsce gdzie znajdują się dzieci nieszczęśliwe, z dala od bliskich osób, bardzo często dzieci te przeżyły wiele trudnych i ciężkich chwil. Wychowawcy, opiekunowie starają się, żeby dzieci te właśnie w takim miejscu odnalazły spokój, a jeśli to możliwe również rodzinę zastępczą.

Wszystkie dzieci objęte są obowiązkiem edukacji chodzą do szkół, jeśli mają rodziców i ci chcą się z nimi spotykać jest oczywiście taka możliwość. W takich miejscach patologiczną sytuacją jest to, że można być okrutnym nawet w takim miejscu. Nie raz słyszeliśmy informację o tym, jak wychowawcy w domach dziecka źle je traktowali, poniżali.

To jest jedna z sytuacji patologicznych niedopuszczalnych, ale na szczęście są to sporadyczne wynaturzenia.