22 września 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Doskonalenie form zarządzania

www.klo.sosnowiec.pl torx ipr https://www.holo.pl/hologrid.html

Jeśli mówimy o dobrodziejstwach industrializacji, to z całą pewnością powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak bardzo pod jej wpływem zmieniła się struktura przedsiębiorstw – w szczególności tych dużych, których osią działania jest produkcja przemysłowa. Kiedyś, kiedy zagadnienia wydajności i zyskowności miały zupełnie inny status, nie istniało coś takiego jak spójna polityka zarządzania.

Manufaktury działały na bieżąco, aby zaspokoić regularne potrzeby. Inwestowano wtedy, kiedy było to konieczne i raczej nie snuto planów z dłuższą perspektywą czasową.

Kiedy jednak skala się zmieniła, to wraz z nią zaczęła się kształtować kadra menadżerska z prawdziwego zdarzenia. Ci nowi ludzie mieli świeże podejście i szybko doszli do wniosku, że w warunkach produkcji na szerszą skalę, kiedy potrzeby klientów są coraz większe, przedsiębiorstwo musi być zarządzane w sposób przemyślany i skuteczny.

Zaczęły powstawać zręby nauk o zarządzaniu, które do tej pory skupiały się przede wszystkim na rolnictwie i miały bardziej charakter tradycji aniżeli usystematyzowanej wiedzy.