1 grudnia 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Dostępność internetu a rozwój cywilizacyjny

Świat, w którym żyjemy jest w niemałym stopniu zdominowany przez kwestie natury technologicznej. Łatwo zauważyć, że zagadnienia te mają coraz większe znaczenie i potrafią w zasadniczy sposób wpływać na losy świata i całych społeczeństw. Nie da się w tym kontekście pominąć internetu, albowiem to właśnie on ma dziś fundamentalne znaczenie. Dzięki niemu ludzie mogą się swobodnie wymieniać informacjami, dzięki niemu mogą radzić sobie z wieloma wyzwaniami. Pozyskiwać wiedzę, komunikować się z bliskimi bez względu na dzielące ich odległości. Jednocześnie z globalną siecią powiązanych jest wiele innych kwestii, łączących się chociażby z biznesem czy światem usług. To tematyka, o której można mówić i pisać bardzo wiele.

Cywilizacja rozwija się w zawrotnym tempie, co ma oczywiście ścisły związek z technologią. Należy to wyraźnie podkreślić. Internet jest z tym związany i do pewnego stopnia stanowi swoisty papierek lakmusowy dla zmian, które zachodzą w tej materii. Jeśli w sieci pojawiają się jakieś nowe możliwości, to zwykle przekładają się one na ułatwienie wykonywania pewnych czynności, nowe usługi i tym podobne korzyści z punktu widzenia społeczeństwa. Należy tylko z uwagą przyglądać się postępującym przemianom, aby ich charakter szybko stał się dla obserwatorów czymś w miarę jasnym. Rozwój sieci oznacza rozwój społeczny – nie tylko w wymiarze technicznym Kraje, w których dostęp do internetu jest powszechny z reguły zaliczają się do grona państw rozwiniętych. Nie ma w tym nic dziwnego.

Internet wiąże się z infrastrukturą i im bardziej jest ona nowoczesna, tym lepiej z punktu widzenia konsumentów. Jednakże wyznacznikiem postępu są przede wszystkim łącza internetowe dużych prędkości, a więc oparte o światłowód. Są kraje, w których stopień rozwinięcia sieci światłowodowej jest nadal dość mocno ograniczony i to poważny problem. Nawet w Polsce nie wszędzie jest z tym kolorowo, a tempo rozbudowy infrastruktury w tym aspekcie postępuje naprawdę nierówno. Tam, gdzie jest bardzo szybki internet kablowy, ale także bezprzewodowy (chodzi zwłaszcza o sieć 4G i 5G), pojawiają się realne szanse na dynamiczny rozwój nowych technologii jako takich. Coraz częściej bowiem jest to ściśle powiązane z potencjałem internetu. Część usług cyfrowych jest z nimi silnie połączona.

Łącze internetowe staje się w tym momencie swoistym szkieletem, na którym opiera się wiele odrębnych elementów. Problemy z łączem w większości sytuacji oznaczają kłopot z korzystaniem z pewnych rozwiązań. Takich chociażby jak możliwość zamówienia transportu z poziomu aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Współczesna cywilizacja jest w niemałym stopniu bytem cyfrowym. Choć w pełni realna, w coraz większym stopniu uzależnia się od technologicznych atrybutów, wśród których internet zdaje się zajmować w tej chwili miejsce szczególne. Skoro rzeczywiście tak jest, należy podejmować pewne kroki, aby potencjał technologiczny zwiększyć. Wszelkie działania zmierzające do upowszechniania internetu, zwiększania prędkości przesyłu danych oraz jego stabilności można uznać za kroki na rzecz cywilizacyjnego rozwoju.