2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Dynamiczny wzrost wydajności

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-hydroforowe Vita Polymers Polska: produkcja i sprzedaż pianki poliuretanowej obiciowej dla przemysłu meblarskiego zieherei

Bardzo istotna zmiana jaka dokonała się za sprawą industrializacji to nowe podejście do zagadnienia wydajności produkcji.

Do tej pory podlegała ona ścisłym limitom, co wiązało się z dwoma czynnikami.

Po pierwsze z ograniczonym popytem na dobra, po drugie z możliwościami pracowników, którzy w ramach działań wykonywanych ręcznie nie byli w stanie w danym czasie wytworzyć więcej towarów.

Proces industrializacji przyniósł ze sobą dobrodziejstwo w postaci automatyzacji produkcji, dzięki czemu w tym samym czasie można było wykonać nawet kilkanaście razy więcej sztuk danego dobra.

Rzecz jasna nie od razu potrzeby rynku były tak wybujałe.

Rosnące dochody niższych warstw społecznych i nowa polityka socjalna sprawiały, że coraz więcej obywateli mogło sobie pozwalać na pewne wyroby, które dotąd były poza ich finansowym zasięgiem.

Tym samym uprzemysłowione branże miały impuls do tego, aby jeszcze bardziej podnosić wydajność, co miało swoją kolejną pozytywną konsekwencję w postaci spadku cen, co z ulgą przyjęły portfele milionów ludzi.