William Jefferson

Bill Clinton to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków na świecie. Kilkukrotnie jego nazwisko znajdowało się na liście najbardziej wpływowych osób w Stanach Zjednoczonych

Jan Kulczyk

Jan Kulczyk jest polskim przedsiębiorcą, właścicielem Kulczyk Holding. Od kilkunastu lat niezmiennie jego nazwisko wymienia się na listach rankingowych uwzględniających