20 marca 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Gałęzie przemysłu – metalurgia

www.pink-glasses.pl zestawy filtrów do koparek www.michor.pl

Przemysł metalurgiczny uważany jest z jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki. Dlaczego? Statystyki pokazują, że z roku na rok produkcja w tym sektorze wzrasta.

Większość przedsiębiorstw z sektora metalurgicznego ma swoje zakłady produkcyjne na terenie Śląska, co wynika zapewne z dostępu do surowców. Zakłady metalurgiczne zajmują się obróbką metali.

Najważniejszymi metalami jest stal oraz miedź. Wraz z końcem roku 2011 na polskim rynku działało prawie 2 tysiące przedsiębiorstw w tej branży.

Przypuszcza się, że rozwój przemysłu metalurgicznego będzie w dużej mierze zależał od kondycji przemysłu motoryzacyjnego. Dlaczego? Fabryki samochodów i części samochodowych są głównym odbiorcą wyrobów metalurgicznych.

Uważa się także, że sporym zagrożeniem dla działalności hut są coraz wyższe koszty zużycia energii elektrycznej. Co ważne, mimo, że produkcja w tym sektorze wzrasta, polski przemysł metalurgiczny nie przyciąga nowych inwestorów zagranicznych, co również jest niepokojące.