2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Historia Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

www.jovanka.co.uk Zapmaster Maszyny budowlane EWPA.PL

Staropolski Okręg Przemysłowy, czy też Zagłębie Staropolskie lub Staropolskie Zagłębie Przemysłowe jest najstarszym w Polsce okręgiem przemysłowym. Usytuowany jest na terenie kilku województw – świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Ten właśnie obszar stanowił w przeszłości najbardziej uprzemysłowiony region Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Teren dzisiejszego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego leży na terenach, które eksploatowane były już w czasach przedhistorycznych. Właśnie tu obrabiano krzemienie, wytapiano żelazo (świadczą o tym odkryte dymarki, czyli specjalne piece hutnicze) oraz żużle pierwotne. Średniowiecze przyniosło rozwój tego terenu, kiedy to powstawać zaczęły tu pierwsze zakłady przemysłowe.

Rozwijać zaczęło się górnictwo oraz hutnictwo, także przetwórstwo metalu, wydobywano rudy ołowiu, srebra oraz miedzi. Dzięki temu Zagłębie Staropolskie przed rozbiorami Polski stało się najważniejszym okręgiem przemysłowym. Olbrzymi rozwój odnotowano tu w XVI i XVII wieku, kiedy zaczęły funkcjonować wielkie piece w Bobrzy oraz Samsonowie.

Po wyczerpaniu się złóż miedzi oraz ołowiu, zmieniono charakter okręgu, gdzie formą dominującą stało się przetwórstwo żelaza. Oprócz tego silnie rozwinęły się kuźnice wodne i huty szkła. XIX wiek to dominacja przemysłu metalowego i rozwój górnictwa rud miedzi i żelaza.

Na ten okres przypada największy rozkwit okręgu, który podupadł w XX wieku na skutek zawirowań historycznych.