5 lutego 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Jak przemysł wpływa na środowisko?

www.badminton.slupsk.pl wózek widłowy lpg https://workownice.eu/przesiewacze-wibracyjne

Przemysł występuje w wielu różnych postaciach – możemy bowiem wyróżnić nie tylko poszczególne grupy przemysłu, ale też jego gałęzie. Wiele zakładów zajmuje się wydobyciem lub przetwarzaniem wielu różnych surowców i produktów, które wpływają na to, jak żyjemy na co dzień. Najlepszym tego dowodem są rewolucje przemysłowe – przemysł rzeczywiście zmienił cały świat i pozwolił na ogromne modyfikacje we wszystkich sektorach naszego życia. Ale nie ma też żadnych wątpliwości, że przemysł ma ogromny wpływ na otaczające nas środowisko. Niestety, w wielu przypadkach przemysł przyczynia się do różnego rodzaju zanieczyszczeń. Z jakimi problemami musimy więc sobie radzić dziś, gdy przemysł jest tak szeroko rozwinięty? Zanieczyszczenie powietrza.

Emisja zanieczyszczeń to „domena” różnego rodzaju zakładów działających w takich przemysłach jak przemysł paliwowo-energetyczny, elektroenergetyczny czy metalurgiczny oraz chemiczny i materiałów budowlanych. Prace prowadzone w zakładach prowadzą do tego, że do środowiska przedostają się różnego rodzaju substancje. Ich poziom jest z reguły większy niż powinien być, co może spowodować nawet skażenie środowiska. Duże zakłady przemysłowe emitują głównie różnego rodzaju płyny, ale też tlenek azotu, tlenek węgla czy dwutlenek siarki. Zanieczyszczenia gleby. Przemysł na różne sposoby przyczynia się również do zanieczyszczenia gleby.

Z jednej strony, chodzi tutaj o różne pyły, jak i stałe oraz ciekłe odpady wytwarzane przez zakłady przemysłowe. Dodatkowo, wiele innych zakładów emituje do atmosfery różne szkodliwe pyły i gazy, które potem w drodze depozycji z powietrza również przyczynia się do zanieczyszczenia gleby. Warto wspomnieć tutaj przede wszystkim o takich metalach jak miedź, ołów, rtęć czy arsen, jak i solach (azotany, chlorki czy siarczany). Zanieczyszczenie wody. Niestety, rozwój miast spowodował, że to właśnie do różnych akwenów wodnych zaczęły przedostawać się także różnego rodzaju szkodliwe substancje. Wśród nich mamy chociażby ścieki przemysłowe, które mogą zawierać na przykład sole metali ciężkich, jak i związki azotu czy siarki.

Warto w tym miejscu dodać, że większość zanieczyszczeń wód, które wytwarzane są przez człowieka, okazuje się być często niezwykle toksycznymi dla organizmów żyjących w wodzie, w tym przede wszystkim dla ryb. Efekt cieplarniany. Przemysł przyczynia się również do tak zwanego efektu cieplarnianego – globalne ocieplenie najmocniej „napędzają” właśnie rozwój przemysłu, ale też motoryzacja. Trzeba oczywiście zdawać sobie sprawę z tego, ze w wielu przypadkach to procesy naturalne uwalniają do atmosfery różnego rodzaju gazy, jednak w ostatnich dekadach za ogromny wzrost koncentracji tych właśnie związków w ziemskiej atmosferze odpowiedzialny jest właśnie człowiek. Smog. Widoczny przede wszystkim w dużych, mocno uprzemysłowionych ośrodkach.

Powód jest prosty: wzrasta stężenie pyłu węglowego, jak i tlenków azotu oraz siarki. Nic zresztą dziwne, że smog bardzo często zwany jest również mgłą przemysłową.