1 grudnia 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Kształtowanie się okręgów przemysłowych

https://multichem.pl www.kaunana.com producent rozcieńczalników

W ogólnym uproszczeniu i skrócie mówiąc, okręg przemysłowy jest skupiskiem zakładów przemysłowych oraz rozmaitych ośrodków, które występują na terenach, o których można powiedzieć iż są one silnie zurbanizowane.

W zależności od różnych krajów, rozmieszczane są one zgodnie z potrzebami wynikającymi z różnych czynników.

W Polsce można zaobserwować nierównomierne rozmieszczenie okręgów.

W głównej mierze występują one w Polsce południowej, co związek ma z rozmaitymi bodźcami.

Mają one związek przede wszystkim z: – uwarunkowaniami historycznymi.

Polska przez lata znajdowała się pod panowaniem innych zaborców, którzy w rozmaity sposób dbali o rozwój poszczególnych regionów.

Najgorzej pod tym względem wypadał zabór rosyjski, z kolei pruski objęty był industrializacją – warunkami społeczno-ekonomicznymi – na rozwój poszczególnych okręgów wpływ mają takie czynniki jak chociażby chłonność i dobry rynek zbytu, siła robocza i jej zasoby, jak i stopień rozwoju infrastruktury technicznej i technologicznej – rozlokowaniem surowców mineralnych – polityką państwa.