2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

www.dalmond.pl octan butylu Hale o konstrukcji stalowej Kraków

Na terenie Polski działa Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, która od 1995 roku zrzesza firmy działające w przemyśle petrochemicznym na obszarze naszego kraju. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie i nadzorowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami paliwowymi funkcjonującymi w Polsce. Do organizacji przystąpiły największe firmy, takie jak: Orlen, BP, Grupa Lotos, Shell, Statoil oraz Lukoil Polska.

Za główny cel Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego stawia sobie budowanie rynku paliwowego, gdzie wszystkie koncerny będą mogły działać na takich samych zasadach. Chce zabezpieczać interesy wszystkich firm z branży rafineryjnej i umożliwiać rozwój przemysłu rafineryjnego poprzez współpracę i wymianę doświadczeń. Ponadto Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego próbuje kreować pozytywy wizerunek firm z branży przemysłu petrochemicznego oraz wspiera inicjatywy i działania z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie.