22 września 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Przemysł spożywczy

LLENTAB SP. Z O.O. laweta wynajem koszalin https://www.ewpa.pl

Przemysł spożywczy to branża, która na wielką skalę rozpoczęła swój rozwój już w XVIII wieku. To przemysł, który na przestrzeni wieków niezwykle ewoluował, a jego rozwój jest wynikiem coraz większych wymagań płynących ze strony konsumentów. Jest on branżą niezwykle wymagającą, która nieustannie jest unowocześniana, zaś genetyczna modyfikacja żywności stała się powszedniością. Ten rodzaj przemysłu podzielić można na trzy ważne grupy.

Każdą z nich determinują inne czynniki, a są nimi: – baza surowcowa i I grupa z przemysłem cukrowniczym, ziemniaczanym, rybnym oraz owocowo-warzywnym na czele – baza surowcowa i rynek zbytu – II grupa. Tutaj szczególnie duże znaczenie zyskał przemysł mleczarski, mięsny, olejarski, także spirytusowy i młynarski – ściśle rynek zbytu – III grupa z takimi przemysłami jak cukierniczy, piekarniczy, napojów chłodzących, piwowarski (Żywiec, Warszawa) oraz przemysł wyrobów garmażeryjnych. Jeśli przyjrzeć się niektórym z rodzajów przemysłu, warto zaznaczyć, że niektóre z nich, jak np. przemysł cukrowniczy posiadają bardzo bogatą tradycję, która wykazuje ścisły związek z bazą surowcową.

Inne zaś uzależnione są od warunków atmosferycznych, rynków zbytu, itp.