Kształtowanie się okręgów przemysłowych

W ogólnym uproszczeniu i skrócie mówiąc, okręg przemysłowy jest skupiskiem zakładów przemysłowych oraz rozmaitych ośrodków, które występują na terenach, o których można powiedzieć iż są one silnie

Read More
Historia Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Staropolski Okręg Przemysłowy, czy też Zagłębie Staropolskie lub Staropolskie Zagłębie Przemysłowe jest najstarszym w Polsce okręgiem przemysłowym. Usytuowany jest na terenie

Read More
Znaczenie restrukturyzacji

Znaczenie restrukturyzacji

  • Mar 31, 2018

Następny ciekawy i chwilami mocno kontrowersyjny termin wiąże się z zagadnieniem restrukturyzacji. Dotyka ona zarówno przedsiębiorstw działających w krajach o długiej tradycji kapitalistycznej, jak i w tych,

Read More
Dynamiczny wzrost wydajności

Dynamiczny wzrost wydajności

  • Mar 30, 2018

Bardzo istotna zmiana jaka dokonała się za sprawą industrializacji to nowe podejście do zagadnienia wydajności produkcji. Do tej pory podlegała ona ścisłym limitom, co wiązało się z dwoma czynnikami. Po pierwsze

Read More
Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego

Bardzo istotną część Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego stanowi Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego. To teren o niezwykle dużym znaczeniu gospodarczym, jednak trudny w eksploatacji z

Read More
W świecie patentów

W świecie patentów

  • Mar 17, 2018

Dynamiczny rozwój industrializacji cechuje się również tym, że coraz więcej zakładów przemysłowych dąży do tego, aby określone wyroby wytwarzać na wyłączność. Służą temu patenty, czyli chronione prawnie wzory

Read More