5 lutego 2023

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Rodzaje wyrobów ceramicznych

www.kotfilemon.waw.pl przewód gazowy szybkozłącze http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-odsniezarki

Zastosowanie ceramiki jest ogromne, jednak wszystko uzależnione jest od konkretnych właściwości tego surowca. Ceramika stanowi mieszaninę gliny z innymi dodatkami. Z tego powodu wyroby ceramiczne można odpowiednio sklasyfikować. Ceramika czerwona stanowi pochodną żelazistych i wapnistych, które posiadają niską temperaturę topnienia. Dodatkowymi składnikami są związki schudzające. Efektem końcowym procesu wypalania są wyroby o porowatej strukturze. Z kolei ceramika czerwona poryzowana cechuje się dodatkiem składników łatwopalnych, takich jak np.

trociny. To właśnie te składniki ulegają utlenieniu. Ten rodzaj ceramiki posiada większą termoizolacyjność. Klinkier może stanowić pochodną nawet kilku rodzajów glin ze związkami schudzającymi. Temperatura spiekania jest wyższa niż w przypadku ceramiki czerwonej. Skutkuje to otrzymaniem takich właściwości, jak mała nasiąkliwość z jednoczesną dużą wytrzymałością. Do wyrobów ceramicznych zalicza się również kamionkę, porcelanę czy fajans.