2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Trudne początki Internetu w Polsce

Internet w Polsce pojawił się około 20 lat później niż w USA. Państwo polskie uznawane za jedno z tych za żelazną kurtyną, miało ograniczony dostęp do zachodnich nowinek technologicznych.

Zimna wojna znacząco blokowała rozwój techniczny państw wschodnich, związanych politycznie z ZSRR. Duży wpływ na izolację Polski i Polaków od najnowocześniejszych technologii miał w dużej mierze CoCom, czyli Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu.

Jego celem było utrzymanie wszelkich technologicznych nowinek, szczególnie tych podwójnego zastosowania, z dala od państw bloku wschodniego związanych z ZSRR. Podwójne zastosowanie oznaczało, że niektóre z technologicznych wynalazków mogły być wykorzystane zarówno przez cywilów, jak i w celach wojskowych, przez co mogłyby zagrozić Państwom Zachodnim.

Poprzez Jesień Ludów większość z ograniczeń CoCom wobec Polski zostało zniesionych w 1990 roku, mimo oficjalnego rozwiązania Komitetu dopiero 5 lat później. To wtedy nastąpił w naszym kraju dynamiczny rozwój Internetu, rozpoczęty już w 1987 roku poprzez połączenie Fidonetem, uruchomionym przez Jacka Szelożyńskiego.