2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

W świecie patentów

Corrado Kielce https://mostel.pl/kruszywo-wroclaw/

Dynamiczny rozwój industrializacji cechuje się również tym, że coraz więcej zakładów przemysłowych dąży do tego, aby określone wyroby wytwarzać na wyłączność. Służą temu patenty, czyli chronione prawnie wzory przemysłowe oraz rozwiązania techniczne, które w danym kraju mogą być dziełem tylko jednej firmy, której przysługuje prawo do patentu.

Znaczenie patentów w gospodarce jest bardzo duże w krajach o chłonnych i zasobnych rynkach. W Stanach Zjednoczonych taki dokument ma wielkie znaczenie, ponieważ gwarantuje zyski w bardzo dużej skali.

Za oceanem właśnie ukuto termin „wojen patentowych”, czyli działań podejmowanych przez różne firmy, które starają się osłabić pozycję konkurencji, obejmując patentem stosowane przez nie rozwiązania. Na gruncie europejskim znaczenie polityki patentowej jest zupełnie inne.

Na przykład w Polsce samo posiadanie patentu nie jest żadną gwarancją zysku, ponieważ na rynku dominują towary i rozwiązania, które patentem objęte nie są. Poza tym w naszym systemie prawnym patent przysługuje zawsze rzeczywistemu twórcy, czego nie ma chociażby w USA.