2 grudnia 2022

hoergertshausen-obb

Aktualno i zasadniczo

Znaczenie restrukturyzacji

www.powiatzachodni.pl https://www.enitra.pl/tasmy-transportujace/tasmy-transportujace-siatkowo-metalowe/ TR 232 GL

Następny ciekawy i chwilami mocno kontrowersyjny termin wiąże się z zagadnieniem restrukturyzacji. Dotyka ona zarówno przedsiębiorstw działających w krajach o długiej tradycji kapitalistycznej, jak i w tych, gdzie odnotowaliśmy przejście od socjalizmu do kapitalizmu. Czasami termin ów jest związany z procesem prywatyzacji, nie jest to jednak konieczne.

Restrukturyzacja jest bowiem pojęciem szerszym, które odnosi się do całokształtu gospodarki. Może dotyczyć konkretnych zakładów przemysłowych lub całych sektorów. O co dokładnie chodzi? Istotą procesu jest zmiana struktury organizacyjnej oraz sposobu zarządzania w taki sposób, aby firma mogła sobie lepiej radzić w aktualnej rzeczywistości rynkowej.

Czasami w tym celu wystarczą zmiany czysto organizacyjne, związane z podziałem obowiązków, planowaniem produkcji i stosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Możliwe jednak, że nieodzowne okażą się ograniczenia wydatków, a to w praktyce ma zwykle związek z redukcją zatrudnienia. Stąd procesy restrukturyzacyjne mogą pociągać za sobą poważne koszty społeczne.